Vítejte na stránkách firmy 

Pavel Borek - revizní technik elektro

Smluvní partner energetické společnosti EG.D     EG.D      www.egd.cz   

Software dmRevize - tvorba revizních zpráv :  www.dmsoftware.cz/rt/index.html 


Upozornění:

Zpráva o revizi bez ověřeného elektronického podpisu je neplatná.


 ROZSAH ČINNOSTI :

- revize elektro zařízení - dle ČSN 331500
(revize zařízení objektů třídy A+B bez omezení napětí)
 
- revize elektrického ručního nářadí - dle ČSN 331600
(revize všech typů elektrického ručního nářadí se zápisem na kartu)
 
- revize elektrických přístrojů - dle ČSN 331610
(revize vybavení kanceláří, dílen, skladů aj.)
 
- revize hromosvodů - dle ČSN 331500
(revize hromosvodů objektů třídy A+B )
 
- opravy elektroinstalace
(údržba a opravy vnitřní elektrické instalace aj.)
 
- odstranění závad zjištěných při revizích
(odstranění drobných závad, kde není potřeba závažných zásahů do elektro instalace či elektro přístrojů)
 
- zpracování harmonogramu revizí
(dle platných předpisů s výhledem na pět let)
 
- určení vnějších vlivů prostředí na elektrické zařízení
(jmenování komise, zápis komise a určení prostředí)
 
- poradenská činnost v rámci Smlouvy s EG.D a E.ON
(sazby odběru,úpravy rozváděčů,vypsání návrhu smluv,zakreslení)
 
- přednášky,školení dle nařízení vlády 194/2022 Sb. §4,§6,§7
(členství v komisi,zabezpečení kompletního školení a zkoušek)